Curso de Captación e Fidelización de Clientes


A Captación e Fidelización de Clientes é fundamental para poder competir e diferenciarnos en mercados cada vez máis saturados.
A forma de comunicarnos, administrar, manexar necesidades e expectativas dos nosos clientes en forma correcta xerará un valor diferencial de cara aos mesmos e fará que continúen comprándonos.
O éxito reside en poder lograr unha boa captación dos meus clientes, segmentándolos adecuadamente para ofrecerlles máis e mellor os nosos produtos e/ou servizos.

camara_comercio_espanaNa época que vivimos de alta competencia é importante saber onde se atopan os nosos clientes, que valoran da nosa empresa, cales son os seus hábitos de compra e porqué, compran como se segmentan, para desta forma, poder captalos adecuadamente e unha vez clientes fidelizalos para continuar a relación comercial.

  • Categoría: Cursos xerais
  • Duración: 9 horas
  • Datas: do 22/11/2016 ao 24/11/2016
  • Horario: de 19:00 a 22:00 horas
  • Lugar: Sede de Pontevedra
  • Prezo xeral: 65 euros – Prezo empresas colaboradores: 46 euros
  • Profesor: Jorge Rial Reboredo

Programa

Inscribirse a este curso

Advertisement