Plan Foexga 2016. Accións promocionais no exterior


Plan de accións promocinais conxuntas no expterior, Plan Foexga 2016.

Programación PLAN FOEXGA 2016-2017

O IGAPE e as Cámara de Comercio Galegas colaboran na posta en marcha dun novo plan de accións promocionais conxuntas no exterior, Plan Foexga 2016.

Os tipos de accións incluídas no Foexga 2016 son:

  • Misións empresariais directas ao estranxeiro (incluíndo encontros empresariais ou visitas a feiras que teñan lugar en calquera país estranxeiro).
  • Participación en feiras ou noutros eventos expositivos que teñan lugar no estranxeiro.

Destinatarios das actuacións:

Empresas galegas que dispoñan dun informe positivo en programas avanzados de Igape de apoio á internacionalización (IG192) realizado a través de programas do Igape.

Modo de inscrición en cada acción:

A través da cámara organizadora correspondente.

Consulte a cámara para confirmar accións e datas.

Entidades colaboradoras adheridas ao programa:

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Tui

Advertisement