Frecuencias que utilizan as canles de televisión na TDT en Cambados


As táboas que se ofrecen a continuación mostran as frecuencias dos múltiples dixitais e o nome do centro transmisor de sinais de televisión que cobre Cambados. Un múltiple dixital é o conxunto de canles de televisión que se emiten nunha mesma frecuencia. A frecuencia do múltiple dixital varía en cada zona xeográfica. As frecuencias novas relativas á liberación do dividendo digital, aparecen en fondo verde ou vermello, e indican que en xeral si o sistema de recepción do seu edificio é unha centralita programable ou amplificación monocanal, é necesario adaptar a antena colectiva para recibir esta frecuencia.

O número de múltiples dixitais a efectos da cuantía máxima das axudas para a adaptación de antenas colectivas é: 3

tdt 2

Lenda:
Na columna titulada “situación definitiva” especifícanse as frecuencias que utilizarán de xeito definitivo cada un dos 8 múltiples dixitais trala liberación do Dividendo Dixital e o nome do centro transmisor de sinais de televisión que cobre Cambados. Para recibir as novas frecuencias, nalgúns casos será necesario adaptar a antena colectiva do edificio.
*As frecuencias en fondo gris, son frecuencias que xa estaban en servizo en Cambados. En xeral, non é necesario adaptar a antena colectiva para recibir esta frecuencia.
**As frecuencias en fondo verde, son frecuencias novas que xa comezaron as súas emisións en Cambados. En xeral, é necesario adaptar a antena colectiva para recibir esta frecuencia si o sistema de recepción do seu edificio é unha centralita programable ou amplificación monocanal.
***As frecuencias en fondo vermello son frecuencias novas que aínda non comezaron as súas emisións en Cambados. En xeral, é necesario adaptar a antena colectiva para recibir esta frecuencia si o sistema de recepción do seu edificio é unha centralita programable ou amplificación monocanal.
Canles de televisión en cada múltiple dixital
A imaxe que se ofrece a continuación mostra as canles de televisión que se emiten nos múltiples dixitais nacionais e autonómicos, a partir da reordenación do 26 de Outubro de 2014.

tdt

Lenda:
RGE: Rede Global Estatal (rede que emite canles de televisión públicos de ámbito estatal)
MPE: Múltiple Privado Estatal (rede que emite canles privadas de televisión de ámbito estatal)
MAUT: Múltiple Autonómico (rede que emite canles públicas e privados de televisión de ámbito autonómico)
SFN: Single Frequency Network (rede de frecuencia única que emite canles de televisión privados de ámbito estatal. Estas redes cesarán as súas emisións)
A información mostrada nas táboas de frecuencias dos múltiples dixitais que se reciben en Cambados, está baseada en datos facilitados polos operadores de rede de televisión de ámbito estatal e autonómico.

Fonte: http://www.televisiondigital.gob.es/

Advertisement