A pensión media subirá en Galicia menos de dous euros ao mes no 2015


pensiones_2011_0

O Goberno volve optar polo chan do 0,25 % para revalorizar as prestacións

Os máis de 750.000 pensionistas que viven na comunidade galega -unha cifra que representa máis da cuarta parte da súa poboación- verán revalorizadas as súas prestacións no 2015 nunha cantidade media que se sitúa en 1,75 euros mensuais, diñeiro que non alcanza, hoxe en día, nin para pagar dous cafés. Do mesmo xeito que sucedeu durante este 2014, primeiro ano no que o Goberno deixou de vincular a subida das pensións ao IPC por mandato de Bruxelas, o incremento do próximo exercicio situarase no 0,25 %, tal e como confirmaron onte fontes do Ministerio de Facenda, onde se traballa ás alancadas para cadrar as contas públicas que irán ao Consello de Ministros do próximo día 26 de setembro.

Esta porcentaxe fixa a subida mínima anual das prestacións que estableceu a reforma do sistema aprobada unilateralmente polo Goberno a finais do 2013. E será o que se aplique ata o 2017. Pero o novo modelo deixaba a porta aberta a un incremento maior en función da evolución dunha serie de variables. E entre elas, a de maior peso, é a evolución dos ingresos e gastos do sistema nos últimos cinco anos, e as previsións para os seguintes. O déficit da Seguridade Social, por encima dos 10.000 millóns de euros, imposibilita calquera subida. E faina case inviable ata o 2017. Un escenario que coñecía o Goberno cando aprobou a reforma como elemento determinante para poder contentar á UE no cumprimento do obxectivo de déficit.

No caso da comunidade galega, á cola de España na contía media das prestacións, o incremento do 0,25 % será practicamente imperceptible para a gran maioría dos beneficiarios. No caso dos que reciben pensións de incapacidade permanente e de xubilación a subida quedará nuns dous euros, ata colocarse nos 810,2 e os 832,4 euros de media, respectivamente. En viuvez, apenas 1,13 euros máis ao mes, ata situarse en 528,8. As menores revalorizacións medias serán para orfandade, apenas un euro, o que deixará a prestación no 2015 en 365; e para a pensión en favor de familiares, 1,1 euros, o que deixará a contía en 467,40 €.

A evolución negativa dos prezos e a previsión de que o IPC peche o exercicio no 0 % ou o 0,1 % de variación interanual é outra das bazas que manexa o Goberno para xustificar socialmente unha subida tan exigua nun ano que estará marcado polas eleccións. O estancamento da inflación incluso permitiría unha pequena recuperación de poder adquisitivo. Iso, sobre o papel. A realidade é que a profunda destrución de emprego que xerou a crise, cos mozos como principais pagáns, converteu aos xubilados noutro dos alicerces do Estado de Benestar. Un proceso que se intensificou nos últimos anos cando miles de desempregados esgotaron as prestacións e subsidios de desemprego e quedáronse definitivamente sen ingresos.

Cambios pendentes

A reforma do sistema de pensións ten pendente de aplicación outro dos cambios máis controvertidos: o chamado factor de sustentabilidade, aprazado ata o 2019, e que se utilizará para calcular a prestación de futuros xubilados en base a unha serie de variables como a esperanza de vida, a evolución dos salarios e os ingresos do sistema.

O Goberno, en consonancia con Bruxelas, pon o foco no desequilibrio futuro do sistema derivado do declive demográfico por unha deterioración da relación de cotizantes e pensionistas, sen atender que esa relación podería mellorar no futuro en función do comportamento de movementos como o incremento de cotizantes ao reducirse o paro, ou o aumento dos fluxos de inmigrantes nun escenario de recuperación económica.

Isto é o que levou a algunhas voces a situar o foco en que a reforma tería a curto e longo prazo o obxectivo único de reducir o gasto público, máis aló da sustentabilidade do sistema.

De feito, mentres o número de pensionistas toca o seu máximo histórico como consecuencia do envellecemento poboacional, o desembolso do erario público en pensións está a crecer agora ao ritmo máis baixo en 33 anos, segundo datos que manexa a Seguridade Social. Habería que remontarse a 1981 para achar aumentos tan exiguos.

(Fonte: A Voz de Galicia)

Advertisement