Plan Foexga 2014. Misións empresariais e participación agrupada en eventos expositivos internacionais


foexga

O IGAPE e as Cámara de Comercio Galegas colaboran na posta en marcha dun novo plan de accións promocinais conxuntas no exterior, o Plan Foexga 2014.

Os destinatarios das actuacións son as empresas galegas que dispoñan dun diagnóstico positivo de potencial de internacionalización realizado ou validado polo Igape, co obxectivo de comprobar a adecuación do apoio do Instituto ao proxecto de negocio no exterior e informar doutras axudas complementarias.

Os tipos de accións incluídas no Foexga 2014 son:
•    Misións comerciais directas
•    Misións comerciais inversas
•    Participación agrupada en feiras internacionais

A participación nestas accións conta coa subvención de Igape con cofinanciamento de Fondos Feder (80%).

Modo de inscrición en cada acción:
A través da cámara organizadora correspondente.

Advertisement